Unieke cadeaus   Veilig en snel betalen

Privacyverklaring

Privacyverklaring
De Koningin Juliana Toren B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. De via deze website door bezoekers op vraag van de Koningin Juliana Toren B.V. verstrekte persoonlijke gegevens zullen door de Koningin Juliana Toren B.V. naar beste vermogens vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door de bezoekers bestelde producten en/of diensten.

Verzamelde gegevens
De Koningin Juliana Toren B.V. zal uw gegevens niet aan derden verkopen en stelt uw gegevens uitsluitend ter beschikking aan derden die zijn betrokken bij het leveren van uw bestelling. Onze werknemers en eventueel ingeschakelde derden zijn verplicht vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens.

De Koningin Juliana Toren B.V. verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
• het verwerken en uitvoeren van uw bestelling;
• indien u het sollicitatieformulier op onze website invult worden uw gegevens uitsluitend verwerkt voor de sollicitatiedoeleinden;
• het informeren over producten en diensten van onszelf;
• indien u daartoe toestemming verleent, zullen de gegevens gebruikt worden om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten van de Koningin Juliana Toren B.V.;
• verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

De Koningin Juliana Toren B.V. kan uw persoonsgegevens met derden delen die worden ingeschakeld om namens de Koningin Julianatoren B.V. diensten te verlenen. Dit is niet van toepassing indien u uitsluitend het sollicitatieformulier invult.

Cookies
Om uw bezoek aan de website te vergemakkelijken maakt de Koningin Juliana Toren B.V. gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. De Koningin Juliana Toren B.V. gebruikt cookies om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen, zodat u die bij een volgend bezoek aan onze site niet nogmaals hoeft in te vullen.

Onze cookies kunnen uw computer niet beschadigen en zijn slechts gedurende twee jaar geldig. U kunt zelf in uw browser aangeven dat u geen cookies wilt accepteren. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Kijk op http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.htm voor meer informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies. Als u de ontvangst van cookies uitzet, is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde diensten.

Re-Targeting
De Koningin Juliana Toren B.V. maakt voor deze website gebruik van zgn. Re-Targeting-technologieën. De Koningin Juliana Toren B.V. gebruikt deze technologieën om het internetaanbod voor u nog interessanter te maken. Met deze techniek is het mogelijk om internetgebruikers die al eerder interesse voor onze site en producten hebben getoond, op de websites van onze partners reclame-uitingen aan te bieden. Wij zijn ervan overtuigd dat het weergeven van gepersonaliseerde, interesse gerelateerde reclame-uitingen voor de internetgebruiker interessanter is dan reclame-uitingen die deze relatie niet hebben. Het weergeven van deze reclame-uitingen op pagina’s van onze partners gebeurt op basis van een cookie-technologie en een analyse van eerder gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame gebeurt volledig anoniem. Er worden geen privacy gerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen aan uw privacy gerelateerde gegevens gekoppeld.

Delen en bekendmaking van persoonsgegevens
De Koningin Juliana Toren B.V. zal uw persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren. De Koningin Juliana Toren B.V. kan uw persoonsgegevens delen met derden die worden ingeschakeld om namens de Koningin Juliana Toren B.V. diensten te verlenen. Dit is niet op sollicitanten van toepassing.

Minderjarigen
Als u jonger dan 16 jaar bent, heeft u de toestemming van uw ouders nodig om uw persoonsgegevens te verstrekken aan de Koningin Juliana Toren B.V. Indien u jonger dan 16 jaar bent kunnen uw ouders ook altijd de gegevens die u aan ons hebt verstrekt aanpassen of verwijderen.

Gebruikersvoorwaarden
Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koningin Juliana Toren B.V.

Evenzeer verboden is het gebruiken van deze website op een wijze die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast.

De Koningin Juliana Toren B.V. is niet aansprakelijk voor (de inhoud van) websites waarnaar via deze website kan worden doorgelinkt.

Communicatie door derden over de Koningin Juliana Toren B.V. dient altijd ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de marketing afdeling van de Koningin Juliana Toren B.V. Deze communicatie behelst nadrukkelijk ook het gebruik van beeldmerken welke toebehoren aan de Koningin Juliana Toren B.V. Indien er geen schriftelijk akkoord is gegeven aanvaardt de Koningin Juliana Toren B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gecommuniceerde informatie.

Aansprakelijkheid
De Koningin Juliana Toren B.V. is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op de pagina’s van de website van de Koningin Juliana Toren B.V. geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de Koningin Juliana Toren B.V. geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

De Koningin Juliana Toren B.V. behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen. Wanneer deze wordt gewijzigd worden de wijzigingen bekend gemaakt op deze pagina.

Overig
De Koningin Juliana Toren B.V aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding door derden van de hier aan de orde zijnde gegevens van gebruikers.

Als u wilt weten welke gegevens de Koningin Juliana Toren B.V. over u heeft vastgelegd en waarvoor de Koningin Juliana Toren B.V. deze gebruikt, dan kunt u m.b.v. het contactformulier op www.julianatoren.nl hierover informatie opvragen. Hier kunt u ook uw verzoek om verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens indienen.